Facebook

Sözlük

minister

noun

Türkçe'si bakan
Tür noun
Örnek Cümle
The new minister is seriously worried about the housing problem in the overpopulated regions.
Yeni Bakan, aşırı nüfusa sahip bölgelerdeki konut sorunundan ciddi şekilde endişe duymaktadır.