Facebook

Sözlük

minister

noun

Türkçe'si bakan
Tür noun
Örnek Cümle
In the 1980s Margaret Thatcher attracted greatinterest, not only because she was the first womanPrime Minister of a Western state, but alsobecause of the radical policies she put into effect.
Margaret Thatcher, 1980’lerde, sadece Batılı bir devletin ilk kadın başbakanı olduğu için değil, aynı zamanda, uyguladığı radikal politikalar nedeniyle büyük ilgi çekmiştir.