Facebook

Sözlük

misleading

adjective

Türkçe'sialdatıcı, yanlış yönlendiren
Türadjective

Alternatif öneriler:

misleadmisleadingly