Facebook

Sözlük

misleading

adjective

Türkçe'sialdatıcı, yanlış yönlendiren
Türadjective
Örnek Cümle
In reality, the majority of issues in a relationship result from inadequate, misleading or misaligned communication styles.
Aslında bir ilişkideki sorunların çoğunluğu yetersiz, yanıltıcı ya da yanlış hizalanmış iletişim biçimlerinden kaynaklanmaktadır.

Alternatif öneriler:

misleadmisleadingly