Facebook

Sözlük

mistaken

adjective

Türkçe'sihatalı, yanlış
Türadjective
Örnek Cümle
The anemia caused by load poisoning may be mistaken for a simple iron deficiency and, as a result, may be incorrectly treated.
Kurşun zehirlenmesinin yol açtığı kansızlık, yanlışlıkla , basit bir demir eksikliği olarak algılanabilir ve bunun sonucu olarak yanlış tedavi edilebilir.

Alternatif öneriler:

by mistakemistakemistakenly