Facebook

Sözlük

misunderstanding

noun

Türkçe'siyanlış anlama
Türnoun
Örnek Cümle
Some of the fear about breast cancer is based on misinformation and misunderstanding concerning the risks of this disease.
Göğüs kanseri hakkındaki korkunun bir kısmı, bu hastalığın tehlikelerine ilişkin yanlış bilgiye ve yanlış anlamaya dayanmaktadır.

Alternatif öneriler:

misunderstandmisuse