Facebook

Sözlük

mixed

adjective

Türkçe'si karışık, karma
Tür adjective
Örnek Cümle
When substances are mixed without a chemical reaction they do not change their properties.
Maddeler kimyasal bir tepkime olmadan karıştırılırlarsa, özelliklerini değiştirmezler.