Facebook

Sözlük

mixed

adjective

Türkçe'si karışık, karma
Tür adjective
Örnek Cümle
Some solid substances seem to disappear when they are mixed with a liquid.
Kimi katı maddeler bir sıvı ile karıştırıldıklarında görünmez olurlar.