Facebook

Sözlük

mobile

adjective

Türkçe'sihareketli, seyyar
Türadjective
Örnek Cümle
Recent studies found no link between the risk of developing brain tumour and the amount of time one has spent using a mobile phone.
Son çalışmalar beyin tümörü gelişmesi riskiyle, kişinin cep telefonu kullanarak geçirdiği zamanarasında bir ilişki bulmadı.

noun

Türkçe'sicep telefonu
Türnoun

Alternatif öneriler:

automobileimmobilemobile phone