Facebook

Sözlük

mobile

adjective

Türkçe'si hareketli, seyyar
Tür adjective
Örnek Cümle
John and Peter haven't got mobile phones.
John ve Peter cep telefonuna sahip değiller.

noun

Türkçe'si cep telefonu
Tür noun
Örnek Cümle
John and Peter haven't got mobile phones.
John ve Peter cep telefonuna sahip değiller.