Facebook

Sözlük

modern

adjective

Türkçe'siyeni, çağdaş
Türadjective
Örnek Cümle
The extraordinary changes in modern communication techniques give men greater facilities to know the culture other than their own.
Bu olgu bireylerin ve halkların birbirlerini tanıma konusunda sürekli artan gereksinmelerini açıklar.