Facebook

Sözlük

molecule

noun

Türkçe'si molekül
Tür noun
Örnek Cümle
Proteins are made up of more than 20 different kinds of amino acids in many different combinations, allowing each type of molecule to have unique properties.
Proteinler, her molekül tipinin emsalsiz özelliklere sahip olmasını sağlayan pek çok farklı bileşimlerde ki 20'den fazla değişik tür aminoasitlerden oluşmaktadır.