Facebook

Sözlük

monetary

adjective

Türkçe'si parasal,mali
Tür adjective
Örnek Cümle
The international balance of payments of a country is a record of all the international economic and monetary transactions between the country and the rest of the world for a given period of time, usually one year.
Bir ülkenin uluslararası ödemeler dengesi, bu ülke ile dünyanın geri kalan ülkeleri arasında belli bir sürede, genellikle bir yılda, uluslararası parasal ve ekonomik işlemlerin tümünün bir dökümüdür.