Facebook

Sözlük

monoxide

noun

Türkçe'simonoksit
Türnoun
Örnek Cümle
Carbon monoxide is a rather stable gas in the atmosphere.
Karbon monoksit atmosferde oldukça durağan bir gazdır.