Facebook

Sözlük

more and more

phrase

Türkçe'sigitgide daha
Türphrase
Örnek Cümle
Overpopulation, the situation associated with more and more people with an inadequate number of resources and too little space, is closely connected with poverty.
Gittikçe fazlalaşan insanların yetersiz sayıdaki kaynaklarla ve çok küçük alanlarla bağlantılı olduğu aşırı nüfus artışı durumu yoksullukla yakından ilgilidir.