Facebook

Sözlük

more than

prepositional phrase

Türkçe'si ...-den daha çok, ...-den daha fazla
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
When the director arrives in London he will have been travelling for more than five hours.
Müdür Londra'ya vardığında beş saatten fazla seyahat etmiş olacak.