Facebook

Sözlük

more than

prepositional phrase

Türkçe'si ...-den daha çok, ...-den daha fazla
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
This is true for gases, liquids and solids, but gases expand much more than liquids, and liquids much more than solids.
Bu, gazlar, katı­lar ve sıvılar için doğrudur, fakat gazlar sıvılardan, sıvılar katılardan daha çok genleşir.