Facebook

Sözlük

more

adjective

Türkçe'sidaha fazla
Türadjective
Örnek Cümle
If I had more time, I would read that article.
Çok zamanım olsa o makaleyi okurdum.

adverb

Türkçe'sidaha, daha çok
Türadverb
Örnek Cümle
The more dangerous it is, the more I like it.
Ne kadar tehlikeli olursa o kadar hoşuma gider.

determiner

Türkçe'sidaha, daha fazla
Türdeterminer
Örnek Cümle
There was enough food to feed a dozen more people.
Bir düzine daha insanı doyuracak kadar yiyecek vardı.