Facebook

Sözlük

more

quantifier

Türkçe'si daha çok, daha fazla
Tür quantifier
Örnek Cümle
The plots of classical Greek tragedies were based on legends with which audiences were more or less familiar.
Klasik Yunan tragedyalarının konuları, seyircilerin az çok aşina oldukları efsanelere dayanıyordu.