Facebook

Sözlük

more

quantifier

Türkçe'si daha çok, daha fazla
Tür quantifier
Örnek Cümle
In the US, as in most developed and many developing countries, obesity has become much more common in the past 15 years.
Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, ABD’de aşırı şişmanlık son 15 yıl içinde çok daha yaygın hâle gelmiştir.