Facebook

Sözlük

more

quantifier

Türkçe'si daha çok, daha fazla
Tür quantifier
Örnek Cümle
Every country puts lot more effort to bring about new and meaningful changes to the education sector to provide better and state of the art education to their young generation.
Her ülke, genç kuşaklarına daha iyi ve en gelişkin eğitimi sağlamak için eğitim sektörüne yeni ve anlamlı değişikliklere sebep olacak daha fazla çaba sarf etmektedir.