Facebook

Sözlük

most

adverb

Türkçe'si en, en çok
Tür adverb
Örnek Cümle
Usually messages from all these senses are combined but it is possible to separate them and to map the areas of the skin that respond most strongly to each sense.
Çoğu zaman bu dört duyudan gelen iletiler birleştirilir fakat bunların ayrılması ve cildin her bir duyuya en güçlü biçimde tepki gösteren alanlarının saptanması olanaklıdır.

quantifier

Türkçe'si çoğu, büyük bir kısmı
Tür quantifier
Örnek Cümle
Lasting for 600 years, the Ottoman Empire was not only one of the most powerful empires in the history of the Mediterranean region, but it also generated great works of art, architecture and literature.
600 yıl devam eden Osmanlı İmparatorluğu, sadece, Akdeniz bölgesinin tarihinde en güçlü imparatorluklardan biri değildir, aynı zamanda büyük sanat, mimarlık ve edebiyat eserleri de üretmiştir.