Facebook

Sözlük

most

adverb

Türkçe'si en, en çok
Tür adverb
Örnek Cümle
Speeches are perhaps the most common method of communication that is employed world over to relay messages to an audience of any capacity.
Konuşma, belki de dünya üzerinde her hangi bir yetenekteki dinleyiciye mesaj iletmek için kullanılan en yaygın iletişim metodudur.

quantifier

Türkçe'si çoğu, büyük bir kısmı
Tür quantifier
Örnek Cümle
Urban air pollution is one of the most widespread environmental problems, affecting health in almost all regions of the world.
Kentsel hava kirliliği neredeyse dünyanın tüm bölgelerinde sağlığı etkileyen en yaygın çevresel sorunlardan biridir.