Facebook

Sözlük

most

adverb

Türkçe'si en, en çok
Tür adverb
Örnek Cümle
In almost every phase of business some statistical techniques are used.
İşin hemen her aşamasında kimi sayısal teknikler kullanılır.

quantifier

Türkçe'si çoğu, büyük bir kısmı
Tür quantifier
Örnek Cümle
the most serious accidents in the home.
evdeki en ciddi kazalar.