Facebook

Sözlük

most

adverb

Türkçe'si en, en çok
Tür adverb
Örnek Cümle
As most students learn a foreign language so as to communicate either orally or in writing, language learning should include a real life use of language.
Öğrencilerin çoğu bir yabancı dili sözlü ya da yazılı iletişim kurmak için öğrendiği için dil öğrenimi, dilin gerçek hayattaki kullanımını kapsamalıdır.

quantifier

Türkçe'si çoğu, büyük bir kısmı
Tür quantifier
Örnek Cümle
Regarded as a land of extremes and contrasts, Asia is the largest and the most populous continent in the world.
Aşırılıkların ve zıtlıkların yeri olarak kabul edilen Asya, dünyanın en büyük ve en kalabalık kıtasıdır.