Facebook

Sözlük

most

adjective

Türkçe'siçok, en çok, çoğu
Türadjective
Örnek Cümle
The recruitment process is one of the most crucial and sensitive aspects in finding a job.
işe alma süreci, iş bulmada en önemli ve hassas yönlerinden birisidir.

adverb

Türkçe'sien, en çok
Türadverb
Örnek Cümle
Britain’s newspaper market, which is one of the world’s most diverse, continues to prosper with relatively stable prices.
Dünyanın en farklı piyasalarından biri olan İngiliz gazete piyasası kısmen istikrarlı fiyatlar sayesinde olumlu gelişmesini sürdürmektedir.

determiner

Türkçe'siçoğu
Türdeterminer
Örnek Cümle
Shakespeare is the most famous writer in the world.
Shakespeare dünyada en tanınmış yazardır.