Facebook

Sözlük

most

adverb

Türkçe'si en, en çok
Tür adverb
Örnek Cümle
For most people, the main cause of anxiety when it comes to purchasing a house is the cost and financial commitment.
Çoğu insan için kaygının ana sebebi, bir ev satın alma söz konusu olduğunda maliyet ve finansal taahhüttür.

quantifier

Türkçe'si çoğu, büyük bir kısmı
Tür quantifier
Örnek Cümle
Parachuting as a sport has grown greatly since 1960, when around one thousand parachute junipers at the most took place in competitions.
Spor olarak paraşütçülük, en fazla bin dolayında paraşütçünün yarışmalarda yer aldığı 1960’dan bu yana çok gelişti.