Facebook

Sözlük

mother

verb

Türkçe'si anne gibi davranmak
Tür verb
Örnek Cümle
Your mother couldn't have been travelling in Europe at that time of the year.
Yılın bu zamanında annemiz Avrupa'da seyahat ediyor olamazdı.

noun

Türkçe'si anne
Tür noun
Örnek Cümle
He needn’t have gone to meet his mother because she didn’t arrive.
Annesini karşılamaya gitmesine gerek yoktu, çünkü gelmedi.