Facebook

Sözlük

motion

verb

Türkçe'si yapmasını sağlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Galileo laid the foundations of modern physics with his mathematical studies on motion and the strength of materials.
Galileo, hareket ve maddelerin dayanıklılığına ilişkin matematiksel çalışmalarıyla modern fiziğin temellerini atmıştır.

noun

Türkçe'si hareket
Tür noun