Facebook

Sözlük

motion

verb

Türkçe'siyapmasını sağlamak
Türverb
Örnek Cümle
This force, which we call friction, always opposes motion.
Sürtünme dediğimiz bu güç daima harekete karşı durur.

noun

Türkçe'sihareket
Türnoun
Örnek Cümle
Galileo laid the foundations of modern physics with his mathematical studies on motion and the strength of materials.
Galileo, hareket ve maddelerin dayanıklılığına ilişkin matematiksel çalışmalarıyla modern fiziğin temellerini atmıştır.