Facebook

Sözlük

motivate

verb

Türkçe'siharekete geçirmek, güdülemek
Türverb
Örnek Cümle
The manager's goal is to influence the factors that motivate their employees to a higher level of productivity.
Yöneticilerin amacı işçilerini daha yüksek verimlilik seviyesine motive eden faktörleri etkilemektir.