Facebook

Sözlük

mountainous

adjective

Türkçe'sidağlık, iri
Türadjective