Facebook

Sözlük

mouth

verb

Türkçe'sitane tane söylemek
Türverb
Örnek Cümle
Everyone should make a habit of closing his/her mouth when sneezing and coughing.
Herkes hapşırırken veya öksürürken ağzını kapamayı bir alışkanlık haline getirmelidir.

noun

Türkçe'siağız
Türnoun
Örnek Cümle
Everyone should make a habit of closing his/her mouth when sneezing and coughing.
Herkes hapşırırken veya öksürürken ağzını kapamayı bir alışkanlık haline getirmelidir.