Facebook

Sözlük

move

verb

Türkçe'sihareket etmek; taşınmak
Türverb
Örnek Cümle
By the second birthday, most childrenhave overcome their battle with gravity andbalance, and are able to move about and handleobjects fairly efficiently.
Çocukların çoğu iki yaşa kadar yer çekimi ve dengeyle olan savaşlarını kazanmış olurlar ve etrafta hareket edip nesneleri oldukça becerikli bir şekilde elle idare edebilirler.

noun

Türkçe'sihareket,girişim,taşınma
Türnoun
Örnek Cümle
Asteroids are relatively small objects, which move in orbits mainly between the orbits of Mars and Jupiter.
Asteroitler, genellikle Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri arasında yer alan yörüngelerde hareket eden nispeten küçük nesnelerdir.