Facebook

Sözlük

move

verb

Türkçe'si hareket etmek; taşınmak
Tür verb
Örnek Cümle
By the second birthday, most childrenhave overcome their battle with gravity andbalance, and are able to move about and handleobjects fairly efficiently.
Çocukların çoğu iki yaşa kadar yer çekimi ve dengeyle olan savaşlarını kazanmış olurlar ve etrafta hareket edip nesneleri oldukça becerikli bir şekilde elle idare edebilirler.

noun

Türkçe'si hareket,girişim,taşınma
Tür noun
Örnek Cümle
As the universe expands and objects move further away from each other, gravity gets weaker.
Evren genişledikçe ve nesneler birbirinden daha da uzaklaştıkça yer çekimi zayıflar.