Facebook

Sözlük

move

verb

Türkçe'si hareket etmek; taşınmak
Tür verb
Örnek Cümle
For of us, in the age of technology, there isn't enough time for us to do anything but move from one function to the next.
Bizim için, teknoloji çağında, bir şey yapmamız için yeterli vaktimiz yok ancak bir fonksiyondan diğerine hareket etmek için var.

noun

Türkçe'si hareket,girişim,taşınma
Tür noun
Örnek Cümle
As we learn from the works of many biologists in the past, since sponges did not move from one place to another, they were thought to be plants.
Geçmişteki pek çok biyoloğun eserlerinden öğrendiğimiz kadarıyla, süngerler bir yerden bir yere hareket etmediği için onların bitki olduğu sanılıyordu.