Facebook

Sözlük

move

verb

Türkçe'si hareket etmek; taşınmak
Tür verb
Örnek Cümle
As we learn from the works of many biologists in the past, since sponges did not move from one place to another, they were thought to be plants.
Geçmişteki pek çok biyoloğun eserlerinden öğrendiğimiz kadarıyla, süngerler bir yerden bir yere hareket etmediği için onların bitki olduğu sanılıyordu.

noun

Türkçe'si hareket,girişim,taşınma
Tür noun
Örnek Cümle
As the universe expands and objects move further away from each other, gravity gets weaker.
Evren genişledikçe ve nesneler birbirinden daha da uzaklaştıkça yer çekimi zayıflar.