Facebook

Sözlük

movement

noun

Türkçe'si hareket, eylem; akım
Tür noun
Örnek Cümle
The postmodernist movement began in America around the 1960’s and then it spread to Europe and the rest of the world.
Postmodernist akım yaklaşık olarak 1960larda Amerika'da başladı ve sonra Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına yayıldı.