Facebook

Sözlük

much

adverb

Türkçe'si fazla, çok
Tür adverb
Örnek Cümle
If you had looked into the problem right away, much of the damage could have been prevented.
Sorunla hemen ilgilenmiş olsaydın, zararın çoğu önlenmiş olurdu.