Facebook

Sözlük

much

adverb

Türkçe'sifazla,çok
Türadverb
Örnek Cümle
Large companies do not have as much difficulty in finding employees as do small ones.
Büyük şirketler eleman bulmada küçük şirketler kadar sıkıntı çekmezler.

determiner

Türkçe'siçok, pek çok
Türdeterminer
Örnek Cümle
How much fever has she got?
Ne kadar ateşi var?

noun

Türkçe'siçok şey
Türnoun
Örnek Cümle
Today, throughout the world, competition for markets and technological supremacy has replaced old ideological differences and gained much importance in international relations.
Bugün tüm dünyada, pazar ve teknolojik üstünlük İçin rekabet, eski ideolojik farklılıkların yerini almış ve uluslararası ilişkilerde çok önem kazanmıştır.