Facebook

Sözlük

multicultural

adjective

Türkçe'si çok kültürlü
Tür adjective

Alternatif öneriler:

multi-nationalmulti-task