Facebook

Sözlük

multicultural

adjective

Türkçe'siçok kültürlü
Türadjective

Alternatif öneriler:

multicellularmulticulturalism