Facebook

Sözlük

multiple

adjective

Türkçe'si çoklu
Tür adjective
Örnek Cümle
The causes of inflation are not, as so often said, multiple and complex, but simply the result of printing too much money.
Enflasyonun sebepleri sık sık söylenildiği gibi çok ve karmaşık değildir, sadece çok fazla para basmanın sonucudur.

Alternatif öneriler:

multi-nationalmulti-task