Facebook

Sözlük

multiple

adjective

Türkçe'si çoklu
Tür adjective
Örnek Cümle
Inductive reasoning that arrives at a general conclusion based on multiple observations or multiple occurrences.
Tümevarım yoluyla akıl yürütme, çok yönlü gözlemler ve çok yönlü oluşlara dayanarak genel sonuca varan akıl yürütme sürecidir.

Alternatif öneriler:

multi-nationalmulti-task