Facebook

Sözlük

music

noun

Türkçe'si müzik
Tür noun
Örnek Cümle
Advertisers use music to communicate meanings that cannot be effectively put into words.
Reklamcılar, müziği, sözcüklerle etkili bir şekilde ifade edilemeyecek anlamları iletmek için kullanır.