Facebook

Sözlük

musical

adjective

Türkçe'si müzikle ilgili,müzikal
Tür adjective
Örnek Cümle
The USA is usually given credit for creating and developing the musical comedy as it is known today.
Genellikle, bugün bilindiği biçimiyle müzikal komediyi yaratan ve geliştirenin ABD olduğu kabul edilir.