Facebook

Sözlük

musical

adjective

Türkçe'simüzikle ilgili,müzikal
Türadjective
Örnek Cümle
The USA is usually given credit for creating and developing the musical comedy as it is known today.
Genellikle, bugün bilindiği biçimiyle müzikal komediyi yaratan ve geliştirenin ABD olduğu kabul edilir.