Facebook

Sözlük

must

noun

Türkçe'si şart, zorunluluk
Tür noun
Örnek Cümle
You must be more careful.
Daha dikkatli olmalısınız.

modal

Türkçe'si -meli/malı
Tür modal
Örnek Cümle
I must not eat chocolate, potatoes and bread, because I am fat.
Şişman olduğum için çikolata, patates ve ekmek yememeliyim.