Facebook

Sözlük

must

noun

Türkçe'si şart, zorunluluk
Tür noun
Örnek Cümle
Until recently researchers assumed there must be a single reason for smoking and therefore looked first for differences between those who smoked and those who did not.
Yakın zamanlara kadar araştırmacılar sigara içmek için tek bir nedenin olması gerektiğini varsayıyorlardı ve bundan dolayı önce sigara içenlerle içmeyenlerle arasındaki farklılıkları aradılar.

modal

Türkçe'si -meli/malı
Tür modal
Örnek Cümle
The results must be recorded to prevent mistakes.
Hataları önlemek için sonuçlar kaydedilmelidir.