Facebook

Sözlük

must

noun

Türkçe'si şart, zorunluluk
Tür noun
Örnek Cümle
The man must have died because he has stopped breathing.
Adam ölmüş olmalı, çünkü nefes alması durdu.

modal

Türkçe'si -meli/malı
Tür modal
Örnek Cümle
Scientists calculated that the aircraft that dropped the bomb on Hiroshima must have been at least 14 km away from the blast so as not to be destroyed.
Bilimadamları, Hiroşima’ya bomba atan uçağın yok olmaktan kurtulmak için, patlamadan en az 14 km uzakta olmuş olması gerektiğini hesapladılar.