Facebook

Sözlük

must

noun

Türkçe'si şart, zorunluluk
Tür noun
Örnek Cümle
She must have her father's consent before she can marry, according to law.
Yasalara göre, evlenebilmesi için babasının iznini alması gerekiyor.

modal

Türkçe'si -meli/malı
Tür modal
Örnek Cümle
To improve the lot of these countries, Landes maintains economists must take into account factors that cannot be measured.
Landes, bu ülkelerin kaderlerini düzeltmek için ekonomistlerin ölçülemez faktörleri hesaba katmaları gerektiğini savunuyor.