Facebook

Sözlük

mysterious

adjective

Türkçe'siesrarengiz,gizemli
Türadjective
Örnek Cümle
The pyramids of Egypt, on the west bank of the Nile, are vast structures of stone or brick, which contain hidden chambers , subterranean entrances and mysterious passages.
Nil'in batı yakasındaki Mısır piramitleri, gizli odalar, yeraltı girişleri ve esrarengiz geçitler içeren, büyük taş veya tuğla yapılardır.

Alternatif öneriler:

mysteriouslymystery