Facebook

Sözlük

naked

adjective

Türkçe'siçıplak,apaçık
Türadjective
Örnek Cümle
In the Renaissance, the discovery of perspective gave artists the power to put the worldonto a flat surfaceas it is seen by the naked eye.
Rönesansta, perspektifin bulunması sanatçılara dünyayı çıplak gözle görüldüğü şekliyle düz bir yüzeye aktarma gücü vermiştir.