Facebook

Sözlük

name

verb

Türkçe'si adlandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The name 'Protestant' was first given to those who favoured the cause of Martin Luther and who protested against the cruel decisions of the Catholic Church.
Protestan adı, ilk kez, Martin Luther'in davasını destekleyen ve Katolik Kilisesi'nin acımasız kararlarına karşı çıkanlara verilmiştir.

noun

Türkçe'si ad,isim
Tür noun
Örnek Cümle
No certainty has yet been reached about the meaning of the name “London”, but it was the Romans who almost certainly founded the city.
Londra adının anlamına ilişkin bir kesinliğe henüz ulaşılamamıştır, ancak şehri kuranlar, hemen hemen kesinlikle Romalılardı.