Facebook

Sözlük

name

verb

Türkçe'si adlandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
If you were asked to name three of the most important people in the world today, which people would you choose?
Bugün dünyada en önemli üç kişinin ismini vermeniz istense hangi insanları seçerdiniz?

noun

Türkçe'si ad,isim
Tür noun
Örnek Cümle
No certainty has yet been reached about the meaning of the name “London”, but it was the Romans who almost certainly founded the city.
Londra adının anlamına ilişkin bir kesinliğe henüz ulaşılamamıştır, ancak şehri kuranlar, hemen hemen kesinlikle Romalılardı.