Facebook

Sözlük

name

verb

Türkçe'si adlandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Many groups have managed to achieve profound social changes over the course of the 20th century in the name of human rights.
Birçok grup, insan hakları adına 20. yy boyunca derin sosyal değişiklikler elde etmeyi başarmış durumda.

noun

Türkçe'si ad,isim
Tür noun
Örnek Cümle
No certainty has yet been reached about the meaning of the name “London”, but it was the Romans who almost certainly founded the city.
Londra adının anlamına ilişkin bir kesinliğe henüz ulaşılamamıştır, ancak şehri kuranlar, hemen hemen kesinlikle Romalılardı.