Facebook

Sözlük

name

verb

Türkçe'si adlandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
No certainty has yet been reached about the meaning of the name “London”, but it was the Romans who almost certainly founded the city.
Londra adının anlamına ilişkin bir kesinliğe henüz ulaşılamamıştır, ancak şehri kuranlar, hemen hemen kesinlikle Romalılardı.

noun

Türkçe'si ad,isim
Tür noun
Örnek Cümle
'The Black Death' is the name given to the plague which swept across Europe in the years 1348-50 and wiped out almost a half of the population.
'Kara Ölüm', 1348-50 yıllarında Avrupa’yı baştan başa saran ve hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren vebaya verilen addır.