Facebook

Sözlük

named

adjective

Türkçe'si adlandırılan,adlı
Tür adjective