Facebook

Sözlük

national

adjective

Türkçe'si ulusal
Tür adjective
Örnek Cümle
No European who knows his history can underestimate the value of a political framework within which national differences of opinion or interest can be sorted out in a peaceful way.
Tarihini bilen hiçbir Avrupalı, ulusal görüş ve ya çıkar ayrılıklarının barışçı bir yolla giderilebileceği bir siyasi çerçevenin değerini azımsayamaz.

Alternatif öneriler:

nationnation-state