Facebook

Sözlük

native

adjective

Türkçe'si yerli
Tür adjective
Örnek Cümle
Reading a magazine in your native language gives you a feeling of confidence and strength.
Ana dilinde bir dergi okumak sana güven ve güç hissi verir.

noun

Türkçe'si yerli kimse, yerli mal
Tür noun
Örnek Cümle
Zebras are striped members of the horse family, native to Africa.
Zebralar, Afrika yerlisi olan at ailesinin çizgili üyeleridir.