Facebook

Sözlük

native

adjective

Türkçe'si yerli
Tür adjective
Örnek Cümle
Zebras are striped members of the horse family, native to Africa.
Zebralar, Afrika yerlisi olan at ailesinin çizgili üyeleridir.

noun

Türkçe'si yerli kimse, yerli mal
Tür noun
Örnek Cümle
Zebras are striped members of the horse family, native to Africa.
Zebralar, Afrika yerlisi olan at ailesinin çizgili üyeleridir.