Facebook

Sözlük

native

adjective

Türkçe'siyerli
Türadjective
Örnek Cümle
During the 1960s in Namibia, nationalist sentiment began to grow among the native tribes, and a number of political parties were formed including the South West Africa People’s Organisation (SWAPO).
1960’lı yıllarda Namibya’da yerli kabileler arasında milliyetçilik duygusu artmaya başladı ve Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPO) dahil birçok siyasi parti kuruldu.

noun

Türkçe'siyerli kimse, yerli mal
Türnoun
Örnek Cümle
Zebras are striped members of the horse family, native to Africa.
Zebralar, Afrika yerlisi olan at ailesinin çizgili üyeleridir.