Facebook

Sözlük

native

adjective

Türkçe'siyerli
Türadjective
Örnek Cümle
When slave ships took thousands of Africans to the Caribbean, these people were deprived of a link with their own native history.
Köle gemileri binlerce Afrikalıyı Karayiplere taşıyınca, bu insanlar kendi yerel tarihleriyle bir bağ kurmaktan yoksun kaldılar.

noun

Türkçe'siyerli kimse, yerli mal
Türnoun
Örnek Cümle
When slave ships took thousands of Africans to the Caribbean, these people were deprived of a link with their own native history.
Köle gemileri binlerce Afrikalıyı Karayiplere taşıyınca, bu insanlar kendi yerel tarihleriyle bir bağ kurmaktan yoksun kaldılar.