Facebook

Sözlük

native

adjective

Türkçe'si yerli
Tür adjective
Örnek Cümle
Zebras are striped members of the horse family, native to Africa.
Zebralar, Afrika yerlisi olan at ailesinin çizgili üyeleridir.

noun

Türkçe'si yerli kimse, yerli mal
Tür noun
Örnek Cümle
When slave ships took thousands of Africans to the Caribbean, these people were deprived of a link with their own native history.
Köle gemileri binlerce Afrikalıyı Karayiplere taşıyınca, bu insanlar kendi yerel tarihleriyle bir bağ kurmaktan yoksun kaldılar.