Facebook

Sözlük

natural

adjective

Türkçe'si doğal,tabii
Tür adjective
Örnek Cümle
Is it possible that competition for available natural resources may lead to a war and then, to a reduction in population?
Mevcut doğal kaynaklar için yapılan yarışmanın, bir savaşa ve bundan ötürü de nüfusta bir azalmaya yol açması olası mıdır?