Facebook

Sözlük

natural

adjective

Türkçe'si doğal,tabii
Tür adjective
Örnek Cümle
There are countless studies which show how natural disasters such as floods, earthquakes and droughts occur.
Sel, deprem ve kuraklık gibi doğal afetlerin nasıl meydana geldiğini gösteren sayısız çalışma vardır.