Facebook

Sözlük

nature

noun

Türkçe'sidoğa; mizaç, huy
Türnoun
Örnek Cümle
HIGH COMEDY and LOW COMEDY may be further apart from each other in nature than are TRAGEDY and some serious comedy.
İnce komedi ve kaba komedi, trajedi ve kimi komedilerden nitelik bakımından birbirinden daha uzak olabilir.