Facebook

Sözlük

necessary

adjective

Türkçe'si gerekli
Tür adjective
Örnek Cümle
Team leaders are responsible for monitoring and managing team boundaries in order to create an environment necessary for success.
Takım liderleri başarı için gerekli ortamı yaratmak için takım sınırlarını denetlemek ve yönetmekle sorumludur.