Facebook

Sözlük

need to

modal

Türkçe'si -e mecbur olmak,gerekmek
Tür modal
Örnek Cümle
Teen addicts need to be treated differently because of their age and physical attributes.
Genç bağımlıların, yaşlar ve fiziksel özelliklerinden dolayı farklı şekilde tedavi edilmeleri gerekir.