Facebook

Sözlük

need

verb

Türkçe'si ihtiyacı olmak
Tür verb
Örnek Cümle
The Prime Minister still puts great emphasis on the need to deal effectively with inflation.
Başbakan, hâlâ enflasyonla etkili bir şekilde mücadele gereğine büyük önem vermektedir.

noun

Türkçe'si ihtiyaç,gereksinim
Tür noun
Örnek Cümle
Kids need to be protected against infectious diseases.
Çocukların bulaşıcı hastalıklara karşı korunması gerekir.