Facebook

Sözlük

need

verb

Türkçe'si ihtiyacı olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Coordinated efforts to combat hunger, disease and education need to be set in a world council.
Açlık, salgın hastalık ve eğitimle mücadele etmek için koordine edilen girişimler bir dünya konseyinde düzenlenmelidir.

noun

Türkçe'si ihtiyaç,gereksinim
Tür noun
Örnek Cümle
You don’t need to study this lesson today.
Bu dersi bugün çalışmana gerek yok.