Facebook

Sözlük

need

verb

Türkçe'si ihtiyacı olmak
Tür verb
Örnek Cümle
The committee unanimously rejected a proposal to divide the city into two zones and stressed the need to consider the whole city as a unit.
Kurul, kenti iki bölgeye ayırma önerisini oy birliğiyle reddetti ve tüm kentin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

noun

Türkçe'si ihtiyaç,gereksinim
Tür noun
Örnek Cümle
When you need to criticise your child, your criticism will prove more effective if you choose the place and time suitably.
Çocuğunuzu eleştirmeniz gerektiğinde, yeri ve zamanı uygun seçerseniz eleştiriniz daha etkili olur.