Facebook

Sözlük

needless

adjective

Türkçe'si gereksiz
Tür adjective
Örnek Cümle
Those who are against game hunting refer to it as a brutal sport that causes needless suffering or death to harmless animals.
Avcılığa karşı olanlar onu, zararsız hayvanların gereksiz yere acı çekmesine ya da ölmesine neden olan vahşi bir spor olarak görüyorlar.