Facebook

Sözlük

negative

adjective

Türkçe'si olumsuz,eksi
Tür adjective
Örnek Cümle
The effect of global warming on a particular component of the Earth triggers a series of negative effects on other issues also.
Dünyanın belli bir bölümündeki küresel ısınmanın etkisi diğer sorunlar üzerinde bir dizi olumsuz etkiyi tetiklemektedir.