Facebook

Sözlük

negative

adjective

Türkçe'si olumsuz,eksi
Tür adjective
Örnek Cümle
In modern era, world is advancing at a faster rate but it has some negative aspects associated with it such as stress, depression, anxiety.
Modern çağda, dünya daha hızlı bir oranda ilerlemektedir fakat stres, depresyon ve kaygı gibi olumsuz yanlara sahiptir.