Facebook

Sözlük

negative

adjective

Türkçe'siolumsuz,eksi
Türadjective
Örnek Cümle
The real goal of the effortless workout is to drive away all the negative emotions or thoughts.
Zahmetsiz egzersizin gerçek amacı tüm negatif duygu ve düşünceleri uzaklaştırmaktır.

Alternatif öneriler:

negativelynegativity