Facebook

Sözlük

negatively

adverb

Türkçe'si olumsuz olarak
Tür adverb
Örnek Cümle
With the advent of industrialization and careless environmental practices, we have caused the increase in the average global temperatures by contributing negatively to the greenhouse effect.
Endüstrinin ve dikkatsiz çevresel uygulamaların ortaya çıkmasıyla, sera etkisini olumsuz bir şekilde etkileyerek ortalama küresel sıcaklıklarda artışa sebep olduk.