Facebook

Sözlük

negligible

adjective

Türkçe'si önemsiz,gözardı edilebilir
Tür adjective