Facebook

Sözlük

negligible

adjective

Türkçe'siönemsiz,gözardı edilebilir
Türadjective

Alternatif öneriler:

negligencenegligentnegligently