Facebook

Sözlük

negotiation

noun

Türkçe'si görüşme
Tür noun
Örnek Cümle
The theory of the art of negotiation has been developing since ancient times.
Görüşme sanatı teorisi eski zamanlardan beri gelişiyor.