Facebook

Sözlük

neighbouring

adjective

Türkçe'siyakın, bitişik, komşu olan
Türadjective
Örnek Cümle
Morocco seems to be keen to develop trade relations with its neighbouring countries.
Fas, komşu ülkeleri ile ticaret ilişkilerini geliştirmede hevesli gibi görünüyor.