Facebook

Sözlük

neither

determiner

Türkçe'si (iki şeyin) hiç biri, hiç birisi
Tür determiner
Örnek Cümle
She's not very tall and neither is her husband.
O çok uzun değil ve eşi de.