Facebook

Sözlük

never

adverb

Türkçe'si asla, hiç
Tür adverb
Örnek Cümle
Many people have tried to produce hydrocarbons by combining carbon with hydrogen gas in a reaction chamber at very high temperatures, but they have never been successful.
Pek çok kişi, tepkime odasında karbonu hidrojen gazıyla çok yüksek sıcaklıkta karıştırarak hidrokarbon oluşturmaya çalışmış, ancak hiçbir zaman başarılı olamamıştır.