Facebook

Sözlük

never

adverb

Türkçe'si asla, hiç
Tür adverb
Örnek Cümle
Learning is a never ending process which needs dedication as well as a lot of time.
Öğrenme fazla zamanın yanı sıra özveriyi de gerektiren sonsuz bir süreçtir.