Facebook

Sözlük

new

adjective

Türkçe'si yeni
Tür adjective
Örnek Cümle
Since records of seismic activity in Australia only go back 150 years, a variety of new techniques are presently being used to find out what had happened before then.
Avustralya'da sismik olay kayıtları sadece 150 yıl geriye gittiğinden, daha önce neler olduğunu anlamak için günümüzde çeşitli yeni teknikler kullanılmaktadır.

Alternatif öneriler:

brand newnew-bornnew-style