Facebook

Sözlük

next

adjective

Türkçe'si gelecek, sonraki
Tür adjective
Örnek Cümle
The date of the next exam is on the notice board.
Gelecek sınavın tarihi duyuru tahtasındadır.

adverb

Türkçe'si bir sonraki,ikinci kez
Tür adverb
Örnek Cümle
According to a report on climate change, within the next 25 years, millions of people especially in Africa, around the Mediterranean, and in Central Asia, will be affected by serious water shortages.
İklim değişikliği üzerine hazırlanan bir rapora göre, önümüzdeki 25 yıl içinde, özellikle Afrika, Akdeniz çevresi ve Orta Asya'da milyonlarca insan ciddi su kıtlığından etkilenecek.