Facebook

Sözlük

next

adjective

Türkçe'sigelecek,sonraki
Türadjective
Örnek Cümle
When we next saw Emily, we noticed that she had grown rather fat and that her hair was turning white.
Emily’yi tekrar gördüğümüzde, onun oldukça şişmanladığını ve saçlarının beyaza dönmekte olduğunu fark ettik.

adverb

Türkçe'sibir sonraki,ikinci kez
Türadverb
Örnek Cümle
The person you mentioned will be put into prison next week.
Bahsettiğiniz kişi gelecek hafta hapse atılacak.

Alternatif öneriler:

inextricablynext to