Facebook

Sözlük

next

adjective

Türkçe'sigelecek,sonraki
Türadjective
Örnek Cümle
Dunham is having a ticket for next Friday's plane to Paris.

adverb

Türkçe'sibir sonraki,ikinci kez
Türadverb
Örnek Cümle
The girl would rather be married next year.
Kız gelecek yıl evlendirilmeyi yeğler.

Alternatif öneriler:

inextricablynext to