Facebook

Sözlük

next

adjective

Türkçe'si gelecek, sonraki
Tür adjective
Örnek Cümle
My friend will have been working in a factory exactly five years by this time next year.
Gelecek yıl bu zaman arkadaşım bir fabrikada tam beş yıldır çalışıyor olacak.

adverb

Türkçe'si bir sonraki,ikinci kez
Tür adverb
Örnek Cümle
Arnold knew he would be tired the next day.
Arnold bir sonraki gün yorulacağını biliyordu.