Facebook

Sözlük

next

adjective

Türkçe'si gelecek, sonraki
Tür adjective
Örnek Cümle
The next important issue to improve memory space and concentration could be the electrical power of beneficial considering.
Bellek alan ve konsantrasyonu geliştirmek için bir sonraki önemli konu, yararlı düşünmenin elektriksel güç olabilir.

adverb

Türkçe'si bir sonraki,ikinci kez
Tür adverb
Örnek Cümle
He will be sixteen years old next month.
Önümüzdeki ay on altı yaşında olacak.