Facebook

Sözlük

nice

adjective

Türkçe'siiyi,hoş,nazik
Türadjective
Örnek Cümle
The manager of the factory was a nice man.
Fabrika müdürü iyi (bir) insandı.

Alternatif öneriler:

nicelyunicellular