Facebook

Sözlük

nice

adjective

Türkçe'siiyi,hoş,nazik
Türadjective
Örnek Cümle
The house has a nice and large balcony.
Evin hoş ve büyük bir balkonu var.

Alternatif öneriler:

nicelyunicellular