Facebook

Sözlük

nineteenth

adjective

Türkçe'si on dokuzuncu
Tür adjective
Örnek Cümle
The late nineteenth century in Spain was a period of national decline, along with anarchism developing as a response to widespread political corruption.
İspanya’da on dokuzuncu yüzyıl sonları, yaygın siyasal yolsuzluklara bir tepki olarak gelişen anarşizmle birlikte ulusal bir çöküş dönemiydi.