Facebook

Sözlük

nineteenth

adjective

Türkçe'si on dokuzuncu
Tür adjective
Örnek Cümle
Until the middle of the nineteenth century, most Americans were indifferent to paint.
Ondokuzuncu yüzyılın ortasına kadar çoğu Amerikalı boyaya ilgisizdi.