Facebook

Sözlük

nineteenth

adjective

Türkçe'sion dokuzuncu
Türadjective
Örnek Cümle
Until the middle of the nineteenth century, most Americans were indifferent to paint.
Ondokuzuncu yüzyılın ortasına kadar çoğu Amerikalı boyaya ilgisizdi.

Alternatif öneriler:

nineteenninetiethninety